Stadiony Sportowe w Kielcach


Stadion KS "Blekitni" ul. Sciegiennego 8


Stadion MKS "Korona" ul. Szczepaniaka 29


Stadion Polonii Bialogon ul. Kolonia 9


Stadion Miedzyszkolny ul. Prosta 57