Kalendarz
Calendar
Der Kalender


Pory dnia
Time of day
Zeitangaben
Ktora jest godzina ? What time is it ? Wie spat ist es ?
Jest pierwsza It is one o'clock Es ist ein Uhr
Jest pietnascie minut po drugiej It is a quarter past two Es ist Viertel nach zwei
Jest w pol do trzeciej It is half past two Es ist halb drei
Jest za pietnascie pierwsza It is quarter to one Es ist Viertel vor eins
Dzisiaj Today Heute
Wczoraj Yesterday Gestern
Jutro Tommorow Morgen
Dzis wieczor (Wieczorem) Tonight Heute Nacht
Dzien Day Der Tag
Noc Night Die Nacht
Rano Morning Der Morgen
Po poludniu Afternoon Der Nachmittag
Wieczor Evening Der Abend
Poludnie Noon Der Mittag
Polnoc Midnight Mitternacht
Dni tygodnia
Days of the week
Die Wochentage
Ktory dzisiaj jest dzien ? Which day is today ? Welcher Tag ist Heute ?
Poniedzialek Monday Montag
Wtorek Tuesday Dienstag
Sroda Wednesday Mittwoch
Czwartek Thursday Donnerstag
Piatek Friday Freitag
Sobota Saturday Samstag
Niedziela Sunday Sonntag
Weekend Weekend Die Wochenende
Miesiace
Months
Monaten
Styczen January Januar
Luty February Februar
Marzec March Marz
Kwiecien April April
Maj  May Mai
Czerwiec June Juni
Lipiec July Juli
Sierpien August August
Wrzesien September September
Pazdziernik October Oktober
Listopad November November
Grudzien December Dezember
Rok Year Jahr

 Copyright (c) by Andrzej Przygodzki, Kielce 2000